Μια συνοδευτική επιστολή που θα συνταχθεί κατάλληλα προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και αναβαθμίζει το βιογραφικό. Οι βασική δομή που πρέπει να ακολουθέι είναι η ακόλουθη:

Εισαγωγή

  • Περιγράψτε την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση
  • Δηλώστε τον τρόπο με τον οποία ενημερωθήκατε για τη θέση αυτή.

Κύρια παράγραφος

  • Παρουσιάστε συνοπτικά γιατί είστε ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση.
  • Καταγράψτε τις ικανότητες που διαθέτετε και ταιριάζουν με την περιγραφή που διαβάσατε στη αγγελία.
  • Συμπεριλάβετε 1 η 2 επιτεύγματα από προηγούμενες εργασίες για να δείξετε γιατί ξεχωρίζετε
  • Χρησιμοποιήστε παλιότερες εργασιακές εμπειρίες για να ερμηνεύσετε τις γνώσεις σας.

Επίλογος

  • Ευχαριστήστε προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσει το στέλεχος στο οποία απευθύνεστε για να αξιολογήσει το βιογραφικό σας και δηλώστε την πρόθεση σας για να παρέχεται τις όποιες επιπλέον πληροφορίες.
  • Συμπληρώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και την διαθεσιμότητα σας