Θα έχετε ακούσει αρκετές φορές πόσο σημαντική είναι πλέον η συνοδευτική επιστολή. Οι υποψήφιοι για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας πιθανόν να διαθέτουν παρόμοια προσόντα. Αυτό, λοιπόν, που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι η συνοδευτική επιστολή.

Ο τρόπος που θα συντάξετε τη συνοδευτική σας επιστολή μπορεί να παρέχει στοιχεία για τον χαρακτήρα, τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, τα στοιχεία που θεωρείτε σημαντικά για εσάς και τα στοιχεία που θεωρείτε πως σας κάνουν κατάλληλο για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Η συνοδευτική σας επιστολή, λοιπόν, πρέπει να είναι όχι μόνο επαγγελματική, αλλά και προσωπική. Κι αν προσπαθήσατε αρκετά για να συντάξετε ένα ενδιαφέρον βιογραφικό σημείωμα, η σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής ίσως χρειαστεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να είναι περιεκτική, ποιοτική και στοχευμένη στην συγκεκριμένη θέση εργασίας. Μην στείλετε ποτέ μία καλή συνοδευτική επιστολή που, όμως, δε θα αναφέρει συγκεκριμένη θέση και δε θα συνδυάζει τα προσόντα σας με τα απαιτούμενα για τη θέση.

Σκοπός είναι μέσω της συνοδευτικής σας επιστολή να «διαφημίσετε» με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό σας και να υποστηρίξετε το βιογραφικό σας.

Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας επισκεφθείτε την ενότητα “συμβουλές προς υποψηφίους” στο /blog