Οι υποψήφιοι συνηθίζουν να προχωράνε σε ανανέωση των πληροφοριών, στο βιογραφικό τους, σχετικά με την απόκτηση νέας εργασιακής εμπειρίας, νέων δεξιοτήτων και νέων γνώσεων, όταν σκοπεύουν να αλλάξουν εργασία ή καριέρα. Το αποτέλεσμα είναι, πολλές φορές, να ξεχνούν και να μη δίνουν την έμφαση που πρέπει, σε στοιχεία που θα ενισχύσουν την υπεροχή τους σε σχέση με άλλους υποψήφιους που διεκδικούν την ίδια θέση εργασίας.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης για έγκαιρη καταγραφή των καινούριων πληροφοριών στο βιογραφικό μας είναι να το ενημερώνουμε, όσο διαρκεί η απασχόληση μας στην τωρινή μας εργασία. Πώς γίνεται; Καταγράφοντας, αναλυτικά και με λεπτομέρεια, τόσο τα καθήκοντα της εργασίας μας που εκπληρώνετε σε σε καθημερινό επίπεδο, όσο και τα πιο σημαντικά επιτεύγματα που επιτύχατε κατά την απασχόληση μας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Καλό επίσης θα ήταν να καταγράψουμε λεπτομερειακά όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη δουλειά μας, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν πιθανό μας εργοδότη να έχει σαφή εικόνα σχετικά με το ποιο ήταν το αντικείμενο εργασίας μας.