Η σύνταξη του βιογραφικού ή ανανέωση του με νέες πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία ή ικανότητες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση του στις θέσεις εργασίας που θα αποσταλεί, αποτελεί δραστηριότητα η οποία πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει η αναζήτηση εργασίας.

Η δημιουργία του βιογραφικού, ακόμα και για θέσεις εργασίας για τις οποίες οι εργοδότες παλιότερα δεν απαιτούσαν από τους υποψηφίους την αποστολή ή την καταχώρηση του βιογραφικού τους, πλέον όπως φαίνεται και από τις αγγελίες που δημοσιεύονται είναι απαραίτητη.

Για τον λόγο αυτό κάθε υποψήφιος θα πρέπει να θεωρεί το βιογραφικό την επαγγελματική του ταυτότητα την οποία θα πρέπει να εμπλουτίζει και να έχει πάντα διαθέσιμη.