Πραγματικά δεν θα ήταν θαυμάσιο αν θα μπορούσαμε να παρέμβουμε στην  αξιολόγηση του βιογραφικού μας; Η πραγματικότητα όμως είναι πως η αξιολόγηση είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας στο οποίο δεν μπορούμε να επέμβουμε, καθώς αυτή γίνεται από τα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τα στελέχη που πιθανόν έχουν αναλάβει την εύρεση και επιλογή προσωπικού ή τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να φροντίσουμε το βιογραφικό μας και η συνοδευτική επιστολή μας να έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε για κάθε θέση εργασίας που θα τα στείλουμε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας έχει μεγάλη συμμετοχή στην αξιολόγηση του βιογραφικού, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η μαγική συνταγή. Σίγουρα όμως ως υποψήφιοι για εργασία μπορούμε να προσέξουμε όλες τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την σύνταξη και την διαμόρφωση, έτσι ώστε να καταγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επαγγελματικές μας δυνατότητες.

Πάντα διαβάζοντας το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή σας και πρώτου το στείλετε για μία θέση εργασίας,  θα πρέπει να μπορείτε να εντοπίσετε κατά πόσο το βιογραφικό σας περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία απαιτούνται από την αγγελία του εργοδότη που σας ενδιαφέρει.