Κατά την αξιολόγηση για την εύρεση προσωπικού η πρώτη εντύπωση που θα προκαλέσετε συνδέετε με το βιογραφικό σας. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να δώσετε  την προσοχή σας σε μερικές μικρές λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σας όπως:

Το όνομα στο αρχείο του βιογραφικού σας δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει μόνο το όνομα σας και τις λέξεις «βιογραφικό» ή «cv» για τα αγγλικά. Μπορεί να ονομάσετε το βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας την επαγγελματική σας ειδίκευση η λέξεις κλειδιά από την θέση που σας ενδιαφέρει πχ “key account manager_βιογραφικό.doc”

Ο τύπος του αρχείου που θα επιλέξετε προσπαθήστε να είναι σε κάποια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε από τους περισσότερους χρήστες. Για παράδειγμα τα αρχεία docx δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να τα δουν.

Επιλέξτε μια μορφοποίηση η οποία θα βοηθήσει το στέλεχος που θα διαβάσει το βιογραφικό σας να εντοπίσει την εργασιακή σας εμπειρία, τα προσόντα σας και τις ικανότητες σας.

Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες συμβουλές για την σύνταξη του βιογραφικού επισκεφθείτε το /blog