Η αξιολόγηση ενός βιογραφικού σημειώματος, από τους  συμβούλους hr, είναι μια διαδικασία που  θα οδηγήσει  στην  θετική έκβαση για την αναζήτηση εργασίας. Όμως, η εύρεση εργασίας δεν αποτελεί  μόνο θέμα του συμβούλου, που διενεργεί την αξιολόγηση, αλλά και του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος για εργασία θα πρέπει να  προσαρμόζει το βιογραφικό του ανάλογα με την  θέση εργασίας για την οποία αιτείται, ώστε να τονίζει, κάθε φορά, τα δυνατά του σημεία αλλά και αυτά που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις τις θέσεις.  Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει αίτηση για μια θέση που απαιτείτε εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τότε μια τέτοια πληροφορία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγράφεται στο βιογραφικό. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να συμβαίνει και με την συνοδευτική επιστολή που αποστέλλεται.

Για κάθε νέα αγγελία για δουλειά, για την οποία εκδηλώνει ένας υποψήφιος  ενδιαφέρον, θα πρέπει να διαβάζει πίσω από τις λέξεις στην περιγραφή μίας θέσης, αλλά και να αναλύει τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να βλέπει που πραγματικά που στοχεύει  η συγκεκριμένη απασχόληση και να ενισχύει τις πιθανότητες για να γίνει αξιολόγηση του δικού του βιογραφικού.