Σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι για εργασία στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τις πιθανότητες τους, φαίνεται ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιγραφή της θέσης εργασίας. Είστε λοιπόν σίγουροι πώς διαβάζετε σωστά μια αγγελία για εργασία ή απλά στέλνετε το βιογραφικό σας σε όποια θέση εργασίας δημοσιεύεται;

Οι περισσότερες αγγελίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σε αρκετές περιπτώσεις η λογική για την δημιουργία μια αγγελίας για ένα εργοδότη έχει να κάνει με  τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο ιδανικός εργαζόμενος η τα χαρακτηριστικά που κατείχε ο προηγούμενος κάτοχος αυτής  της θέσης εργασίας .

Όπως και να έχει, εμείς θα πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να τα συμπεριλάβουμε στο βιογραφικό μας έτσι ώστε να δώσουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, αλλά και να κάνουμε το βιογραφικό μας διαθέσιμο για της αναζητήσεις που θα προκύψουν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα καταχωρηθεί το βιογραφικό και η συνοδευτική επιστολή.

Αν για παράδειγμα σε μια θέση για λογιστή ζητείται η απαραίτητη γνώση κάποιου συγκεκριμένου λογιστικού προγράμματος και εσείς δεν αναφέρετε πουθενά στο βιογραφικό σας, τότε μάλλον δεν θα βρεθείτε ψηλά στις προτιμήσεις αυτού του εργοδότη.

Η περιγραφή της θέσης εργασίας δεν θα πρέπει να αγνοείται αλλά δεν θα πρέπει να μας φοβίζει κιόλας . Αντίθετα είναι μια καλή ευκαιρία να διαμορφώσουμε το βιογραφικό μας και να δείξουμε στον εργοδότη που μας ενδιαφέρει ότι εμείς αξίζει να πάρουμε την δουλεία καθώς διαθέτουμε τα προσόντα που ζητάει.