Ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο για τους εργαζόμενους σήμερα να μετακινούνται από την μία εργασία σε μία άλλη. Κανένας δεν θα δει αρνητικά μια μετακίνηση που μπορεί να προκύψει για κάποιον εργαζόμενο επειδή επιθυμεί να αναπτύξει την καριέρα του, να λάβει καλύτερες αποδοχές ή να αναλάβει ένα πιο υπεύθυνο ρόλο.

Τι συμβαίνει όμως όταν ένας εργαζόμενος κάνει μια αλλαγή εργασίας μετά από 6 μήνες παραμονής σε έναν εργοδότη (employer) ; Μπορεί να θεωρηθεί μια τέτοια μετακίνηση λογική ; Αυτό είναι και το ερώτημα το όποιο θα πρέπει να θέτουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πριν προχωρήσουν στην οποιαδήποτε αλλαγή για να είναι σίγουροι για την επιλογή τους .

Αν για παράδειγμα τα τελευταία 2 χρόνια ένας εργαζόμενος έχει αλλάξει 3 δουλειές, τότε είναι πολύ φυσιολογικό να δημιουργήσει ερωτήματα σε εργοδότες και συνάδελφους σχετικά με την δέσμευση και την αφοσίωση στην εργασία του , τον τρόπο συνεργασία του με τρίτους , την ομαδικότητα και την κατανόηση του ρόλου και του σκοπού της εργασίας. Μήπως τελικά κάποιος αλλάζει εργασία γιατί δεν μπορεί να ολοκληρώσει τα καθήκοντα που του αναθέτουν ;

Το να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιον που μετακινείτε συχνά είναι σίγουρα εύκολο. Αν όμως κάποιος ακολουθεί ένα τέτοιο πλάνο στην καριέρα του, με πολλές και σύντομες μετακινήσεις, σίγουρα διακινδυνεύει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν διαθέτει επαγγελματική και προσωπική σταθερότητα.

Για να μπορέσει ένα στέλεχος να εξελιχθεί και να διεκδικήσει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες θα χρειαστεί να δώσει στον εργοδότη που απασχολείτε την δυνατότητα να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου. Πώς θα μπορέσει κάποιος να εμπιστευτεί ένα εργαζόμενο σε ένα πιο υπεύθυνο ρόλο όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογηθούν οι ικανότητες σας αφού θα προκύψει άλλη μία αποχώρηση ;

Τέλος, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε μία εργασία στην οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι το να μετακινηθούμε σε έναν νέο εργοδότη αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε πάντα το κάτι καλύτερο.