Οι εργοδότες που μεταφέρουν μέσο των manager τους τις όποιες αλλαγές στην οργάνωση και διοίκηση μιας εταιρείας, χωρίς πριν να γνωρίζουν την άποψη και την θέση τους στην συγκεκριμένη αλλαγή , κινδυνεύουν στο να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα .

Σε αρκετές περιπτώσεις τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης θεωρούν ή υποθέτουν ότι ο manager στον οποίο θα αναθέσουν την εκτέλεση μια αλλαγής θα πράξει αποτελεσματικά απλά επειδή του ανέθεσαν την ευθύνη ή επειδή αμείβετε για να αναλαμβάνει τέτοιες ευθύνες. Το να υποθέτουμε όμως ότι τα στελέχη μας θα έχουν την ίδια άποψη , θετική ανταπόκριση ή αντίληψη με εμάς είναι μια εντελώς λανθασμένη αντίληψη .

Για να υπάρχει εξασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στον εργασιακό χώρο θα επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ένας εργοδότης θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα στελέχη που θα αναλάβουν να περάσουν το μήνυμα να αντιληφθούν την σημαντικότητα του ρόλου τους ως διαχειριστές της αλλαγής και να μην φτάσουν στο σημείο να είναι αυτοί που θα σαμποτάρουν την αλλαγή. Για να προκύψει κάτι τέτοιο πιθανόν να χρειαστεί να γίνει εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, σωστή ενημέρωση και επικοινωνία με διάλογο.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες αγνοούν την σωστή προετοιμασία ή κατάστρωση ενός σχεδίου και προχωρούν σε αλλαγές χωρίς πριν να έχουν την όποια επικοινωνία με τα στελέχη τους. Αντιθέτως, εφόσον κάποιοι managers είναι εκείνοι που θα αναλάβουν την επικοινωνία με το υπόλοιπο προσωπικό, θα πρέπει αυτοί να είναι οι πρώτοι που θα ενημερωθούν και θα γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα όλες τις πιθανές λεπτομέρειες.

Τέλος, αν υπάρχουν αντιρρήσεις, σκέψεις ή προβληματισμοί από τα στελέχη που θα αναλάβουν την διαχείριση μιας αλλαγής, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Αν ένας εργοδότης θεωρεί ότι οι αλλαγές που προωθεί μέσο ενός manager που δεν τις ασπάζεται, σύντομα θα καταλάβει ότι και το υπόλοιπο προσωπικό θα έχει μεγάλες δυσκολίες στο να αποδεχθεί τις όποιες αλλαγές.

Ενημερωθείτε για το εργασιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη της καριέρας στο /blog