Η επιτυχία σε ότι και αν κάνουμε είναι φυσικά αυτό που όλοι επιδιώκουμε. Αντιθέτως η αποτυχία είναι κάτι που μας δυσαρεστεί και μας κάνει να νιώθουμε ελλειπείς σε κάποιους τομείς.

Η αποτυχία όμως είναι αυτή που μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε οποιαδήποτε διαδικασία, ώστε να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά. Η γνώση που αποκτάται από την αποτυχία είναι κάτι που μας μένει και μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για μελλοντικές επιτυχίες.

Υπάρχει όμως μια τάση στους οργανισμούς η αποτυχία να αγνοείται κατά κάποιο τρόπο ή να αποφεύγεται η επικέντρωση σε αυτήν. ΄Όταν αντιμετωπίζουν μια αποτυχία, οι manager, τείνουν να προβαίνουν σε ριζικές αλλαγές, συχνά μη απαραίτητες, ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αποτυχία σαν μια ευκαιρία για μάθηση.

Η αποτυχία ενισχύει την ανάγκη για λήψη πρωτοβουλιών και ρίσκων κάτι που με σωστή διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες και επιτυχημένες λύσεις. Επίσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε κάτι λάθος. Αντιθέτως μας οδηγεί να εξετάσουμε τα πράγματα και από νέες οπτικές γωνίες και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ένα συχνό λάθος που γίνεται στους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν κάποια αποτυχία, είναι η υπερβολική έμφαση που τοποθετείται στα άτομα που εμπλέκονται. Φυσικά και τα άτομα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία ενός οργανισμού, θα πρέπει όμως να εξετάζονται και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μήπως εκεί είναι που υπάρχει κάποια δυσλειτουργία.

Η αποτυχία λοιπόν μας αναγκάζει να διευρύνουμε τη σκέψη μας, να προβούμε σε αυτό-εξέταση αλλά και εξέταση όλων των πιθανών παραγόντων που μπορεί να την προκάλεσαν. Ας την αντιμετωπίσουμε λοιπόν σαν μια διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να μάθουμε και να βελτιωθούμε.