Η πλατφόρμα υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Life Sciences της Randstad συγκροτείται από μία ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων, οι οποίοι αφοσιώνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων και συνεργάζονται μαζί τους, ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο στρατηγικό πλάνο για το Ανθρώπινο Δυναμικό τους, σκεπτόμενοι όχι μόνο το σήμερα αλλά και το αύριο της επιχείρησης.

 

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοί μας γνωρίζουν ότι δεν είμαστε εδώ για να τους υποστηρίξουμε για ένα σύντομο μόνο χρονικό διάστημα. Κατανοώντας τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς τους στόχους και συνδέοντάς τους με τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες αλλά και την κουλτούρα των επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε, οδηγούμαστε στους καταλληλότερους συνδυασμούς (υποψήφιος - εργοδότης).

 

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες HR που προσφέρουμε στον τομέα Life Sciences, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.