Η εργασία στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χαρακτήρα ενώ δεν λείπουν οι προκλήσεις και οι αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην δουλειά τους καθημερινά. Σε αυτά τα πλαίσια οι εργοδότες, θέλοντας να έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους καλύτερους, αλλά  και εκείνους που θα τους αποφέρουν τα μέγιστα αναζητούν από τους μελλοντικούς υποψηφίους που θα καλύψουν τις νέες θέσεις εργασίας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Στο σημερινό κόσμο της εργασίας είναι ιδιαιτέρα σημαντικό για ένα εργαζόμενο να μπορεί να επικοινωνεί σωστά αλλά και να μπορεί να κατανοεί ότι του ζητείτε να κάνει . Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική επικοινωνία πρέπει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Μελλοντικά αυτοί που θα ξεχωρίζουν σε αυτό τον τομέα ίσως έχουν ένα επιπλέον προσόν για αναπτύξουν την καριέρα τους.

Συνέντευξη εργασίας

Η απόδοση που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος  σε μια συνέντευξη εργασίας διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου επαγγελματίες με εξαιρετικό βιογραφικό οι οποί όμως δυσκολεύονται να κάνουν καλή εντύπωση σε ένα interview ενώ άλλοι με μικρότερη εργασιακή εμπειρία που καταφέρνουν να κερδίσουν ένα μελλοντικό εργοδότη.

Επαγγελματική εμφάνιση

Επειδή οι λεπτομέρειες σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές πριν την οποιαδήποτε επαγγελματική σας συνάντηση φροντίστε ώστε να έχετε  περιποιημένη και ευπρεπή εμφάνιση . Η εμφάνιση μπορεί να γίνει κατανοητή με ένα απλό παράδειγμα. Αν καλούσατε ένα φίλο σας στο σπίτι θα σας άρεσε να μπει στο σπίτι σας με παπούτσια που θα είχαν λάσπες ;

Γνώσεις

Σε αρκετές θέσεις εργασίας οι εργοδότες ζητούν συγκεκριμένες γνώσεις . Η εργαζόμενοι πρέπει να δείχνουν προσοχή στις απαιτήσεις που αναγράφουν οι αγγελίες εργασίας ώστε το βιογραφικό τους να μην πηγαίνει σε θέσεις εργασίας στις οποίες δεν θα υπάρχου κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον για ένα εργοδότη .

Εργασιακή εμπειρία

Η εργασιακή εμπειρία είναι ένα σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης από τους εργοδότες ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιλογές που έχει κάνει ένας εργαζόμενος στην καριέρα του και αναγράφονται στο βιογραφικό του. Αν για παράδειγμα υπάρχουν εργασιακά κενά ή πολλές μετακινήσεις κάποιος εργοδότης μπορεί να μην το λάβει και ιδιαιτέρα θετικά.

Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις

Οι εργοδότες δεν έχουν την δυνατότητα να απασχολούν (προσωρινή απασχόληση) εργαζόμενους που δεν θα έχουν την επιθυμητή επαγγελματική συμπεριφορά . Επίσης η επίτευξη των στόχων  αλλά και η ολοκλήρωση διαφορετικών εργασιών απαιτεί την συνεργασία με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους . Οπότε οι εργοδότες θα προτιμήσουν εκείνους που θα μπορούν να εργαστούν ομαδικά.


Randstad (Hellas) : υπηρεσιες hr