Σε όλους έχει συμβεί, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης μας, να βιώσουμε διαστήματα απογοήτευσης σχετικά με την εργασία μας και να νιώθουμε ότι ίσως ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε μία νέα απασχόληση. Επειδή, όμως, η σημερινή κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα δε διαθέτει, πλέον, τη σταθερότητα του παρελθόντος, θα πρέπει οι αποφάσεις μας σχετικά με την καριέρα μας να ληφθούν κατόπιν προσεκτικής μελέτης των λόγων για τους οποίους θέλουμε να αλλάξουμε εργασία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μερικές φορές, βέβαια, η αλλαγή καριέρας είναι αναπόφευκτη και πηγάζει είτε από εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με αλλαγές στην αγορά εργασίας, είτε από παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τέτοιες αλλαγές αφορούν τη σταδιακή μείωση απορρόφησης εργαζομένων σε παλαιότερα επαγγέλματα και την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας .

Οι ενδογενείς παράγοντες, από την άλλη, σχετίζονται με το ενδιαφέρον του εργαζομένου για τη δουλειά του και κατά πόσο αυτό υπάρχει στον ίδιο βαθμό και με το αν έχει προκύψει κάποια αλλαγή στην προσωπική του κατάσταση και στην υγεία του που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική κάλυψη των υποχρεώσεων της παρούσας θέσης εργασίας του.