Τα στελέχη στην αγορά εργασίας σήμερα, είναι υπεύθυνα για την διαμόρφωση της  καριέρας τους και το πλάνο που θα ακολουθήσουν. Παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές  σχετικά με την καριέρα:

1. Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των γνώσεων μας αποτελεί σημαντικό συστατικό, εφόσον επιθυμούμε να παραμείνουμε ενεργοί στον ρόλο μας, αλλά και να διεκδικήσουμε νέες αρμοδιότητες

2. Οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες μας μπορεί να αποτελούν πηγή για να αναπτυχθούμε, οπότε το να ακούμε προσεκτικά, να ρωτάμε και να μαθαίνουμε μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά.

3. Στην θέση εργασίας που ήδη κατέχεται, προσπαθήστε να κάνετε την δουλειά σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζετε.

4.  Διαμορφώστε και διατηρείστε ενεργό το δίκτυο των επαγγελματικών σας επαφών. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην εύρεση εργασίας η επαγγελματική δικτύωση μπορεί να κάνει την διαφορά

5. Εντοπίστε τις θέσεις εργασίας που θα σας ενδιέφεραν για ένα μελλοντικό βήμα στην καριέρα σας και δείτε τι απαιτείται και προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να διεκδικήσετε μελλοντικά ένα αντίστοιχο ρόλο.

Στο /blog δημοσιεύουμε άρθρα σχετικά με την καριέρα και την εύρεση εργασίας