Ένας εργαζόμενος κατά διαστήματα πιθανόν να χρειαστεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τη καριέρα του οι οποίες συχνά μπορεί να σχετίζονται με μια εσωτερική αλλαγή (προαγωγή) ή μια νέα αναζήτηση για εργασία.  Για τον λόγο αυτό η ύπαρξη ενός γενικότερου πλάνου για την καριέρα κρίνεται απαραίτητη. Παράλληλα, και καθώς στην αγορά εργασίας προκύπτουν αρκετές αλλαγές στα δεδομένα οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα για κάθε ενδεχόμενο.  Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση σχετικά με νέες δεξιότητες, τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή και ανταπόκριση σε κάθε περίσταση.  Οι σύμβουλοι hr της Randstad δημοσιεύουν τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται στο Randstad Hellas.