Δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τη διάρκεια της εργασιακής μας ζωής, που έχουμε νιώσει ότι ο χρόνος μας ξεπερνάει και δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας όλες τις απαιτήσεις της εργασίας μας και να είμαστε παραγωγικοί στο βαθμό που ίσως θα θέλαμε. Είναι σημαντικό να νιώθουμε και παραγωγικοί και ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας καθώς αποτελεί εκείνον τον τομέα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;

Καταρχήν, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους μακροχρόνιους στόχους σχετικά με την καριέρα μας και να έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα υλοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων μας σχετικά με τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, θα κάνουμε και αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου μας σε καθημερινό επίπεδο αλλά και θα μειώσουμε το επίπεδο του άγχους το οποίο προκαλείται από τις απαιτήσεις της εργασίας μας.

Επιπλέον θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις παρεχόμενες ευκαιρίες για περεταίρω απόκτηση γνώσης σχετικά με τον τομέα μας και ανάπτυξη της καριέρας μας ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της δουλειάς μας. Και φυσικά, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους, σε καθημερινό επίπεδο, να κάνουμε την εργασία μας πιο δημιουργική και πιο ενδιαφέρουσα, με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε πιο πετυχημένοι σε αυτήν.