Οι συνθήκες της εργασίας στην Ελλάδα δείχνουν να είναι διαφορετικές απ’ ότι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αναδιαμορφώνοντας τα δεδομένα της αγοράς και εξαλείφοντας τη σταθερότητα που τη χαρακτήριζε στο παρελθόν.

Σήμερα οι εργαζόμενοι που έχουν κάποια σταθερή ή προσωρινή απασχόληση, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη της καριέρας τους. Εντούτοις, χωρίς να υπάρχουν «συνταγές» για μία εξασφαλισμένη καριέρα, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να ενισχύσετε τις πιθανότητες ανάπτυξης της καριέρας σας αλλά και να αξιοποιήσετε τυχόν λάθη και ατυχίες προς όφελος σας.

Αρχικά, θα πρέπει να οργανώνετε καθημερινά τις εργασιακές σας υποχρεώσεις και να θέτετε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των υποχρεώσεων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, θα θυμάστε πάντα τι έχετε να κάνετε και δε θα πελαγώνετε.

Επιπλέον, καλό θα είναι να διατηρείτε πάντα μία θετική αντιμετώπιση απέναντι στην εργασία σας και να βάζετε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σχετικά με την ανάπτυξη της καριέρας σας.

Ακόμα ένα στοιχείο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη σας είναι η δυνατότητα σας να αντιμετωπίζετε τα λάθη σας σαν ευκαιρίες για να μάθετε και να μαθαίνετε.

Τέλος, σημαντικό είναι να μπορείτε να προσαρμόζεστε στις εκάστοτε επιταγές και δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Βρείτε πληροφορίες για τον κόσμο της εργασίας στο Randstad Hellas