Το προφίλ ενός εργαζόμενου σε θέση προσωρινής απασχόλησης είναι κάθε εργαζόμενος που είναι διαθέσιμος να εργαστεί τώρα. Εργαζόμενοι σε προσωρινή απασχόληση μπορεί να είναι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου ή εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε τομείς όπως η λογιστική, η νομική, το marketing, η διοίκηση, τεχνική υποστήριξη, ειδικότητες στον φαρμακευτικό κλάδο, στην τεχνολογία και την  πληροφορική, καθώς και εργαζόμενοι entry level και υπάλληλοι γραφείου.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης θεωρούν την απασχόληση αυτή, ως έναν τρόπο για να βρεθεί μια μόνιμη θέση εργασίας, να έχουν επιπλέον εισόδημα και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης επειδή ταιριάζουν στον τρόπο ζωής τους, λόγω της ελαστικότητας του ωραρίου εργασίας, την επιλογή που μπορεί να κάνουν στο αντικείμενο της εργασίας, καθώς και για να έχουν χρόνο για την οικογένειά τους.

Το σύνολο των παραπάνω αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες για την απόφασή τους να επιλέξουν εργασία μέσω της προσωρινής απασχόλησης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, όλοι οι εργαζόμενοι, είτε προσωρινοί είτε μόνιμοι, έχουν τις ίδιες παροχές και δικαιώματα. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες τις προσωρινής απασχόλησης εδώ