Για να καταφέρει ένας υποψήφιος να βρει εργασία θα πρέπει κατά την επιλογή προσωπικού ενός εργοδότη να λάβει θετική αξιολόγηση, είτε από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είτε από τους συμβούλους hr που θα αναλάβουν τη διαδικασία.

Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος που θέλει να επιλεχθεί για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να πείσει για την καταλληλότητα του,  να διαμορφώσει μια επαγγελματική επικοινωνία και να κερδίσει την εμπιστοσύνη από τα στελέχη που θα κληθούν να κάνουν τις αρχικές επιλογές.

Αν θέλετε να γνωρίσετε τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.