Πολλοί είναι οι υποψήφιοι για εργασία εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους προσθέτοντας  διάφορα σεμινάρια, πτυχία, επιμορφώσεις, συνέδρια κτλ. Κάτι τέτοιο πιθανόν να προωθήσει καλύτερα το βιογραφικό μας και να μας βοηθήσει κατά την διαδικασία αξιολόγησης  από ένα  σύμβουλο hr. Είναι, όμως, αυτά τα απαραίτητα προσόντα που αναζητά ένας εργοδότης για μια εργασία;

Η απάντηση είναι λογικό να είναι αρνητική. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώσεις σε συγκεκριμένα συστήματα, μεταπτυχιακούς τίτλους και αξιόλογο μορφωτικό υπόβαθρο,  μόνο η γνώση δεν αρκεί. Σημαντικά στοιχεία για την βελτίωση της καριέρας, αλλά και για την  εύρεση εργασίας στο μέλλον, είναι επίσης τα στοιχεία της προσωπικότητας όπως:

α. Δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτομία.

β. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, προθυμία και θέληση για περεταίρω ανάπτυξη.

γ. Σοβαρότητα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ανάληψη ευθύνης.

Συνεπώς, για να την αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη της καριέρας σας, είναι ουσιαστικό να μην μένετε μόνο στα προσόντα που αναφέρουν οι αγγελίες, αλλά να προσπαθείτε συνεχώς να βελτιώσετε στοιχεία του εαυτού σας ώστε να γίνετε καλύτεροι.