Οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα πέρα από το να βρουν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας για να στείλουν το βιογραφικό τους πρέπει να αντιμετωπίσουν και το εσωτερικό ανταγωνισμό.

Όταν λέμε εσωτερικό ανταγωνισμό εννοούμε τους υπόλοιπους υποψηφίους που θα κάνουν αίτηση για την ίδια θέση εργασίας και θα διεκδικήσουν την ευκαιρία να έχουν μια συνέντευξη εργασίας.

Από αυτό γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στην προσεκτική διαμόρφωση του βιογραφικού, έτσι ώστε να πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί  στην αγγελία που σας ενδιαφέρει, καθώς και λεπτομερή  προετοιμασία σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση με ένα εργοδότη.

Και στις δυο περιπτώσεις στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι πιθανές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν από ένα υποψήφιο για εργασία, έτσι ώστε να πείσει για τους λόγους που πρέπει να επιλεχθεί από ένα εργοδότη, αλλά και να ξεχωρίσει σε σχέση με το ανταγωνισμό του.