Η επιτυχημένη εργασία και περαιτέρω εξέλιξη στην καριέρα ενός ατόμου ορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων που διαμορφώνουν το επαγγελματικό προφίλ του. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τα προσόντα σας, το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, το σύνολο των δεξιοτήτων σας (soft skills, hard skills) και, κυρίως, τη διάθεσή σας να εξελιχθείτε, να μάθετε και να αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία.

 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα tips σχετικά με τη διαχείριση χρόνου που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποδοτικός και να επιτύχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

 

Τα συγκεκριμένα tips βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους εργασιακούς κλάδους. Από τις πωλήσεις μέχρι την εργασία στη γραμματεία, η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι παράγοντας κλειδί για να μπορείτε να διεκπεραιώνετε τα καθήκοντά σας με τον πιο γρήγορο τρόπο.

 

  • Οργανώστε την ημέρα σας

 

Η διαχείριση χρόνου προϋποθέτει οργάνωση. Έτσι, στο τέλος κάθε εργασιακής ημέρας ή στην αρχή της επόμενης μπορείτε να καταγράψετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που εξυπηρετεί καλύτερα εσάς – μπορείτε να σημειώσετε τα καθήκοντα που πρέπει να γίνουν σε ένα ημερολόγιο ή να τα αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή. Ιεραρχήστε τις αρμοδιότητές σας και βάλτε στην κορυφή της λίστας εκείνες που είναι σημαντικό να γίνουν έγκαιρα, Καταγράψτε, επίσης, άλλα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσετε ώστε να έχετε σαφή εικόνα για την εργασία σας και για το πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε σε κάθε task.

 

  • Κρατήστε αρχείο

 

Ανεξάρτητα από κάποιο project που ασχολείστε την τωρινή περίοδο, υπάρχουν πάντα κάποια βασικά καθήκοντα ρουτίνας στην εργασία σας. Με το να “κρατήσετε αρχείο”, εξοικειώνεστε με τα βασικά σας καθήκοντα κι έτσι μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τις καθημερινές σας αρμοδιότητες.

 

  • Οργανώστε τον χώρο στην εργασία σας

 

Η οργάνωση του γραφείου σας είναι σημαντικός παράγοντας για αποδοτική διαχείριση χρόνου στην εργασία σας. Μπορεί να φαίνεται αμελητέο, ωστόσο ένας καθαρός και οργανωμένος εργασιακός χώρος δίνει και σε εσάς το κίνητρο να ανασυνταχθείτε και να ξεκινήσετε με όρεξη την κάθε ημέρα στην εργασία σας.

 

  • Λάβετε υπόψη τυχόν αντιπερισπασμούς

 

Υπάρχει πάντα η περίπτωση να συμβεί ένα απρόοπτο περιστατικό στην εργασία σας. Λάβετε το υπόψη και μην αναβάλλετε καθήκοντα τα οποία μπορείτε να φέρετε εις πέρας την ίδια ημέρα. Θα σας βοηθήσει και, επιπλέον, θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα τα απρόοπτα περιστατικά.

 

Εάν ακολουθήσετε τα συγκεκριμένα tips θα προσέξετε ότι θα οργανωθείτε καλύτερα και ότι θα ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για κάποια καθήκοντα. Έτσι, θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα την εργασία σας και να εστιάσετε στην προσωπική σας βελτίωσή.