Η εργασία αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την απόκτηση του εκάστοτε πτυχίου. Η εύρεση μιας δουλειάς είναι άκρως σημαντική, όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους, αλλά και για ψυχολογικούς. Κάθε νέος θέλει να αξιοποιήσει τις γνώσεις του και, έτσι, αναζητά διάφορες θέσεις εργασίας ώστε να κάνει αυτή του την επιδίωξη, πράξη.

Όμως, πολλές φορές, η μικρή προϋπηρεσία μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη και η αναζήτηση εργασίας να γίνει, κάπως, δύσκολη. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν, εδώ, είναι:

  • Ο κάθε νέος θα πρέπει να έχει στο μυαλό του κάποιους τομείς απασχόλησης που να τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Όμως, παράλληλα, θα πρέπει να παραμένει ευέλικτος ώστε να μην είναι υπερβολικά επιλεκτικός.
  • Το βιογραφικό ενός τέτοιου υποψηφίου είναι θετικό να περιέχει διάφορα σεμινάρια και δραστηριότητες επιμόρφωσης, στις οποίες έχει λάβει μέρος, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση της απραγίας στους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.
  • Επίσης, ουσιαστικός είναι ο ρόλος της ενημέρωσης για τις νέες αγγελίες που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς.
  • Τέλος, η προληπτική δράση (επίσκεψη σε ημέρες καριέρας, αποστολή βιογραφικών σε εταιρείες ή γραφεία ευρέσεως εργασίας, η πρώτη επαφή με συνεντεύξεις κτλ) είναι άκρως σημαντική.

Για να δείτε τις νέες θέσεις εργασίας και να αποκτήσετε, σιγά-σιγά, την εν λόγω εμπειρία, μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Randstad