Πολλές φορές, κατά τη αναζήτηση εργασίας, στέλνουμε το βιογραφικό μας, βασιζόμενοι αποκλειστικά στην περιγραφή της θέσης εργασίας, που πετύχαμε, ψάχνοντας τις αγγελίες. Σίγουρα, η περιγραφή της θέσης εργασίας μας δίνει στοιχεία σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης αλλά δε μας δίνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα της εταιρίας. Συνεπώς, μπορεί να καταλήξουμε να βρούμε κάποια δουλειά που να μας ενδιαφέρει αλλά να μη μας ταιριάζει η κουλτούρα της εταιρίας.

Ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα; Να αναζητήσουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τη θέση στα πλαίσια της εταιρίας.

Βασιζόμενοι σε αυτές τις πληροφορίες και με κριτήριο τους άξονες καριέρας που έχουμε, δηλαδή σε ποιες παραμέτρους της καριέρας μας δίνουμε έμφαση, (πχ δίνουμε προτεραιότητα στην προαγωγή και το μισθό, θέλουμε να επιτύχουμε ισορροπία ανάμεσα σε εργασιακή και οικογενειακή ζωή, ενδιαφερόμαστε για περεταίρω εξειδίκευση στον τομέα μας), μπορούμε να καταλήξουμε, με μεγαλύτερη ασφάλεια, σε συμπεράσματα σε σχέση με το κατά πόσο μας ταιριάζει η απασχόληση στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας, πέραν του εργασιακού αντικειμένου.