Όπως είναι γνωστό οι περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες έχουν κάποιο dress code για τον χώρο εργασίας. Αυτό βοηθάει κυρίως στην προβολή μιας πιο επαγγελματικής εικόνας της εταιρείας στην αγορά εργασίας.   Καθώς η πρώτη εντύπωση κάνει πάντα τη διαφορά, φροντίστε όταν σας καλέσουν για συνέντευξη εργασίας σε κάποια εταιρεία η εμφάνισή σας να είναι ανάλογη με το dress code της εταιρείας αλλά και με τη θέση για την οποία σας κάλεσαν.   Για να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εργασίας αλλά και για να δείτε όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν στην ελληνική αγορά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.