Σε όλους μας έχει συμβεί να αναρωτηθούμε, μήπως έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε αντικείμενο ή χώρο εργασίας . Πριν, όμως, προβούμε σε παρορμητικές και βιαστικές αποφάσεις θα πρέπει να αναλογιστούμε μήπως η αλλαγή αυτή επιφέρει περισσότερες αρνητικές συνέπειες για την καριέρα μας απ’ ότι θετικές και μήπως η αιτία της δυσαρέσκειας μας μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο άλλο τρόπο.

Μερικές φορές, η αλλαγή αντικειμένου ή χώρου εργασίας μπορεί να φαίνεται πιο απλή σε σύγκριση με το να παραμείνουμε στην υπάρχουσα θέση εργασίας και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις, μία πιο μακροπρόθεσμη, όμως, αξιολόγηση των συνεπειών για την καριέρα μας μπορεί να μην ενθαρρύνει και τόσο αυτήν την επιλογή.

Αν τα αίτια της δυσαρέσκειάς μας είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά το αντικείμενο εργασίας που έχουμε ή οι απολαβές μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε εμπλουτισμό των εργασιακών μας καθηκόντων ή κάποια αύξηση. Ο πιο αποτελεσματικός, όμως, τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι η εκτέλεση της εργασίας μας με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης συνίσταται και για έναν αρνητικό προϊστάμενο ή συνάδελφο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αρνητικότητα, κάποια στιγμή, θα δημιουργήσει επιπτώσεις για το άτομο που έχει τέτοια αντιμετώπιση, όποτε η δική μας εμπλοκή μάλλον θα μας δημιουργήσει μεγαλύτερες δυσκολίες στη δουλειά μας.

Συνεπώς, αν η καριέρα μας βρίσκεται σε ανάπτυξη, θα πρέπει να διερευνήσουμε και να εξαντλήσουμε όλους τους δυνατούς τρόπους επίλυσης δυσάρεστων καταστάσεων, πριν προβούμε σε λήψη αποφάσεων που θα έχουν επιβλαβείς συνέπειες, για την καριέρα μας.

Στο www.randstad.gr θα βρείτε και τα υπόλοιπα άρθρα για την ανάπτυξη της καριέρας.