Όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί ή ονειρευτεί, πολύ συχνά, πώς είναι οι ιδανικές συνθήκες εργασίας και ποιο το αντικείμενο της ιδανικής μας εργασίας είτε το συγκεκριμένο διάστημα απασχολούμαστε σε κάποια θέση εργασίας είτε όχι. Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που απασχολείται σήμερα σε διάφορους χώρους εργασίας δεν είναι ικανοποιημένοι με το αντικείμενο ή τις συνθήκες εργασίας τους. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό ατόμων που απασχολούνται σε κάποιο αντικείμενο εργασίας που τους ενδιαφέρει και είναι ικανοποιημένοι παρά τις  συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας.

Πώς γίνεται όμως αυτό; Καταρχήν, για να έχει αποτέλεσμα η διαδικασία αναζήτησης εργασίας και εξεύρεσης της καριέρας που έχουμε ονειρευτεί, θα πρέπει να καταγράψουμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν προσωπικές μας επιθυμίες και όνειρα σχετικά με την εργασία μας. Αυτή η λίστα θα μπορούσε ενδεικτικά να περιέχει δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν δε βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μας, τις συνθήκες εργασίας που επιθυμούμε να έχουμε και το περιβάλλον στο οποίο θέλουμε να εργαζόμαστε και τέλος, έναν ειλικρινή απολογισμό της θέσης εργασίας την οποία κατέχουμε αυτή τη στιγμή και κατά πόσο αυτή καλύπτει όσα έχουμε ονειρευτεί για την καριέρα μας.

Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που δε θα πρέπει να ξεχνάμε, αν θέλουμε πραγματικά να εργαζόμαστε σε ένα αντικείμενο εργασίας που μας ενδιαφέρει, είναι ότι δε θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια μοιρολατρική τακτική ( «η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει εργασία σε έναν τομέα που δεν τον απασχολεί») αλλά να αναλογιστούμε πραγματικά κατά πόσο μας ενδιαφέρει ένα αντικείμενο εργασίας, γιατί ίσως χρειαστεί να θυσιάσουμε κάποια άλλα πράγματα όπως ο υψηλός μισθός ή η ασφάλεια ή να χρειαστεί να κάνουμε κάποια χρόνια υπομονή μέχρι να έρθει η εργασιακή αναγνώριση

Θυμηθείτε: για να είμαστε και παραγωγικοί σαν εργαζόμενοι και ικανοποιημένοι σαν άτομα πρέπει να απασχολούμαστε σε κάποια εργασία που μας τηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον.

Στο http://www.randstad.gr/blog μπορείτε να βρείτε και άλλες συμβουλές σχετικά με την καριέρα και την απασχόληση.