Τις πιο πολλές φορές, ένα πολύ βασικό κομμάτι, για να έχουμε την καριέρα που επιθυμούμε, είναι να οργανωθούμε σωστά, να ελέγξουμε το σύνολο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και κυρίως, να θέσουμε στόχους σχετικά με το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας που επιθυμούμε να έχουμε.

Eίναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, κατά την οργάνωση της καριέρας μας, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο να απασχολούμαστε σε κάποιο αντικείμενο εργασίας που μας ενδιαφέρει αλλά και να βάζουμε στόχους σχετικά με την καριέρα μας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο που να είναι ρεαλιστικοί.

Η τοποθέτηση των στόχων, σε επίπεδο καριέρας, καθιστά πιο συστηματική την προσωπική μας πορεία και ανάπτυξη και μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εργασία μας.