Αρκετές φορές στην καριέρα μας έχουμε νιώσει απογοήτευση με την εργασία μας και σκεφτόμαστε ότι δεν είναι αυτή  η καριέρα που επιθυμούσαμε αλλά συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε αυτήν την εργασία λόγω  των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Στον προβληματισμό αυτό δεν θα πρέπει να λάβουμε βιαστικές αποφάσεις,  αλλά να προχωρήσουμε σε έναν ειλικρινή απολογισμό της κατάστασης και να  σκεφτούμε ποια είναι τα πραγματικά η αίτια αυτής της δυσαρέσκειας.

Αρχικά θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν η επιθυμία μας για αλλαγή σχετίζεται με αλλαγή στην καριέρα μας,ή με  απλή αλλαγή χώρου εργασίας , ή αλλαγή που αφορά κάποια νέα θέση εργασίας μέσα στον ίδιο εργοδότη Η απασχόληση σε μία νέα θέση εργασίας, εφόσον είναι εφικτό, μέσα στην ίδια εταιρία δεν κάνει τόσο δύσκολη την εργασιακή αλλαγή καθώς δεν απαιτείται ταυτόχρονη αλλαγή εργοδότη, περιβάλλοντος εργασίας και εκμάθηση νέων ικανοτήτων για την ενασχόληση με το νέο αντικείμενο εργασίας. Επιπλέον, η ενασχόληση σε μια καινούρια θέση εργασίας μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο μας καθιστά πιο ευέλικτους, προσδίδει μία νέα προοπτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καριέρα μας και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στον ίδιο εργοδότη.

Αν η δυσαρέσκεια δεν αφορά το αντικείμενο εργασίας μας αλλά σχετίζεται με το χώρο εργασίας στον οποίο απασχολούμαστε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε ενδεχομένως να πρέπει να σκεφτούμε για μια ενδεχόμενη μετακίνηση. Βεβαίως, αν η δυσαρέσκεια για το συγκεκριμένο χώρο εργασίας οφείλεται στο ότι δεν λαμβάνουμε τις απολαβές που επιθυμούμε , αυτό δεν αποτελεί λόγο για να ψάξουμε για καινούριο εργασιακό χώρο αν δεν έχουμε διαπραγματευτεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τον τωρινό μας εργοδότη. Αν η απόφαση μας για αλλαγή εργασιακού χώρου,  είναι οριστική δε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βιαστικές κινήσεις. Για να γίνει η μετάβαση μας σε ένα νέο εργασιακό χώρο θα πρέπει προτού  εγκαταλείψουμε την παρούσα  απασχόληση μας να έχουμε  εξασφαλίσει την νέα θέση εργασίας μας.

Σίγουρα, την εργασιακή αλλαγή θα διευκολύνει και το κατά πόσο το νέο μας εργασιακό αντικείμενο σχετίζεται με το προηγούμενο χωρίς να σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε καριέρα σε ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο και χώρο εργασίας εφόσον το επιθυμούμε.

Για να έχετε έγκυρη ενημέρωση για όλες τις νέες θέσεις εργασίας που βγαίνουν, επισκεφτείτε το www.randstad.gr