Μια λεπτομέρεια η οποίο σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη από τα στελέχη που θα υλοποιήσουν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού είναι οι αλλαγές στην καριέρα ενός υποψηφίου για εργασία.

Ακόμα και αν το βιογραφικό σημείωμα λάβει θετική αξιολόγηση και προκύψει κάποια συνέντευξη επιλογής, οι συνεχής μεταβολές στην καριέρα αποτελούν ένα σίγουρο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί.

Συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία να μην γίνονται βιαστικές η επιπόλαιες επιλογές για την καριέρα, καθώς σε οποιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή σε αξιολόγηση προσωπικού θα χρειαστεί να επικοινωνηθούν με κατάλληλο τρόπο οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές.