Η εργασία ως personal assistant χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό αρμοδιοτήτων και από το γεγονός ότι καμία ημέρα εργασίας δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Μία personal assistant είναι αρμόδια αποκλειστικά για ένα στέλεχος ή για μία ομάδα στελεχών μίας εταιρείας και διαφέρει από την εργασία στη γραμματεία, καθώς δεν έχει καθήκοντα τόσο γενικής φύσης.

 

Ένα άτομο ως personal assistant είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του προγράμματος σε καθημερινή βάση. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διοργάνωση meetings, την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, τον σχεδιασμό εταιρικών ή άλλων παρουσιάσεων και άλλων αρμοδιοτήτων η λίστα συνεχίζεται.

 

Πολλές φορές, ανάλογα την εργασιακή εμπειρία, ένα άτομο που εργάζεται ως personal assistant μπορεί ακόμη και να αντικαθιστά το στέλεχος σε περίπτωση που απουσιάζει. Συνεπώς, έχει στη δική του ευθύνη την καθημερινή επικοινωνία και την επίλυση όποιων προβλημάτων προκύψουν. Κάποιες φορές η εργασία ως personal assistant περιλαμβάνει και τη γνωμοδότηση για projects ή επιχειρηματικά σχέδια.

 

Για δουλειά ως personal assistant θα πρέπει, συνήθως, να υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο βιογραφικό σας. Κατά τη συνέντευξη εργασίας, ενδέχεται να χρειαστεί να εξηγήσετε, μέσα από ορισμένες ερωτήσεις συνέντευξης, περιστατικά στην εργασία σας που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι η γρήγορη αντίληψη και η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων είναι απαραίτητα προσόντα για εργασία σε αυτή τη θέση. Επίσης, το multi-tasking θεωρείται βασικό soft skill, αφού τα καθημερινά καθήκοντα είναι πολλά και ένα άτομο ως personal assistant πρέπει να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει όλες τις καταστάσεις επιτυχώς.

 

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, βασικό προσόν είναι η κατοχή πτυχίου και, κάποιες φορές, μεταπτυχιακού. Η αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη και, αναλόγως την εταιρεία, η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών είναι πιθανή.

 

Πώς μπορείτε, όμως, να εξελίξετε αυτές τις δεξιότητες ώστε να γίνετε επαγγελματίας στη θέση personal assistant; Η εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση έρχεται με την καθημερινή εργασία. Η κάθε ημέρα είναι διαφορετική, οι αρμοδιότητές σας είναι αρκετές και κάθε περίσταση απαιτεί διαφορετικό χειρισμό. Με την πάροδο του χρόνου η βελτίωση είναι εμφανέστερη, ο επαγγελματισμός σας αναπτύσσεται και μπορείτε να χειρίζεστε πιο άνετα την εργασιακή σας καθημερινότητα.

 

Ταυτόχρονα, μπορείτε να εντοπίσετε εάν υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζεστε βελτίωση. Μέσω της κατάλληλης έρευνας, άρθρων, video και, κυρίως, συνεχούς εξάσκησης θα μπορέσετε να εξελίξετε τις ικανότητές σας και να γίνετε ένας άψογος επαγγελματίας.

 

Σας ενδιαφέρει η καριέρα ως personal assistant; Εάν ναι, πατήστε εδώ και δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της Randstad στον κλάδο των υποστηρικτικών υπαλλήλων.

 

Καλή επιτυχία!