Αυτό διάστημα πολλές εταιρίες αναζητούν τρόπο για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα τους και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Για τον λόγο αυτό αναζητούν στελέχη για μόνιμη απασχόληση στις πωλήσεις.

Τα στελέχη που ειδικεύονται στις πωλήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη ενός οργανισμού. Για τον λόγο αυτό οι εργοδότες στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν τα καλύτερα στελέχη από την αγορά, διεξαγάγουν με προσοχή και μεθοδικότητα την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι δεξιότητες και οι απαιτήσεις που καταγράφονται στις θέσεις εργασίας για τις πωλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις επικοινωνιακές ικανότητες, με αποτέλεσμα το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου για τις πωλήσεις να είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με παλιότερα

Στο site της Randstad μπορείτε να λάβετε μια πρώτη εικόνα από διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις πωλήσεις και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.