Καθώς η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή των προϊόντων, η οποία έχει ως προϋπόθεση την έγκαιρη κυκλοφορία τους αλλά και την αποτελεσματική απόδοσή τους, τα εργοστάσια πρέπει να διέπονται από την αδιάκοπη λειτουργία των συστημάτων τους, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και στόχο την μεγαλύτερη παραγωγή αγαθών στη μονάδα του χρόνου. 

Οι αυτοποιημένες αυτές διαδικασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την εφαρμογή τεχνολογιών που ελέγχουν ή παρακολουθούν την παραγωγή και την παράδοση. H αυτοματοποίηση υπάρχει τόσο στις βιομηχανίες που προσανατολίζονται στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες.

τι είναι ο μηχανικός αυτοματισμού;

Ο μηχανικός αυτοματισμού βρίσκεται πίσω από τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την προσομοίωση και τον έλεγχο αυτοματοποιημένων διαδικασιών που προορίζονται για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (π.χ. τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία, την επεξεργασία τροφίμων ή την κατασκευή οχημάτων). Ο μηχανικος αυτοματισμού εργάζεται με συστήματα αυτοματισμού, όπως τα ακόλουθα: Step 7, WinCC, software της Siemens TIA PORTAL, Eplan P8,  SCL, PLC, Simatic S5/S7, SCADA και είναι υπεύθυνος για την παροχή λεπτομερούς τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών σχεδιασμού που επιτρέπουν την παραγωγή των προϊόντων. 

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες ενός μηχανικού αυτοματισμού περιλαμβάνουν τη δημιουργική σκέψη, την προσήλωση στην λεπτομέρεια, την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού, καθώς και τις ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες που τον βοηθούν στην αλληλεπίδρασή του με άλλα μέλη της ομάδας.

ο αυτοματισμός συναντάται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας

Ο βιομηχανικός αυτοματισμός είναι η αυτοματοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών. Έτσι, στο παρελθόν, όταν εκεί που υπήρχαν άνθρωποι να τυλίγουν καραμέλες σε μια γραμμή, ο ένας δίπλα στον άλλον, ή να πλέκουν κάλτσες και πουλόβερ, τώρα υπάρχουν υπολογιστές που ελέγχουν ρομπότ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την πλήρη αυτοματοποίηση των μηχανημάτων, έως τον έλεγχο των επιμέρων τμημάτων παραγωγής. H αυτοματισμός συναντάται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας: όπως τη βιομηχανία των ρούχων, των τροφίμων, των αυτοκινήτων, των συσκευών και των ηλεκτρονικών gadgets. 

Το αδιάψευστο γεγονός ότι τα μηχανήματα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από ανθρώπους και ότι πρέπει να συντηρούνται και να επισκευάζονται πάλι από ανθρώπους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εύρεση και η πρόσληψη νέων ταλέντων στον κλάδο του αυτοματισμού είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη, καθώς έχουν εμφανιστεί νέες θέσεις εργασίας αναφορικά με τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανών.

καριέρα ως μηχανικός αυτοματισμού

Οι έμπειροι υποψήφιοι πάνω στο αντικείμενο με εξειδικευμένη εκπαίδευση μπορούν να γίνουν υπεύθυνοι προσφέροντας βοήθεια σε άλλους τεχνικούς, ώστε να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις ή να γίνουν επόπτες συντήρησης. Λόγω των εξειδικευμένων δεξιοτήτων και των απαιτούμενων γνώσεων, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους υποψηφίους του τομέα του αυτοματισμού.

Για παράδειγμα, ένας Μηχανικός Αυτοματισμού μπορεί να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης. Επίσης, μία άλλη σταδιοδρομία που μπορεί να επιλέξει είναι αυτή του πωλητή εξοπλισμού και των συστημάτων αυτοματισμού. Λόγω της εξοικείωσής τους με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι Μηχανικοί Αυτοματισμού είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για να γίνουν αντιπρόσωποι πωλήσεων των κατασκευαστών. Άλλες σχετικές ευκαιρίες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών, τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση της ποιότητας και την παροχή συμβουλών.
Γενικά, οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικές για τους Μηχανικούς Αυτοματισμού με πολύ καλές αμοιβές και παροχές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υγείας και συνταξιοδότησης για υποψηφίους που αναζητούν απασχόληση σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. 

Εάν αναζητάς μια καριέρα που να έχει εξέλιξη και προπτικές, ο μηχανικός αυτοματισμού μπορεί να είναι μια καλή επαγγελματική επιλογή σταδιοδρομίας, αφού αποτελεί ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.