Ένας λογιστής σε καθημερινή βάση ασχολείται με όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας ιδιώτη κλπ.

Τα καθήκοντα του λογιστή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  • Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών κλπ.
  • Την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας (ημερολόγιο - γενικό καθολικό)
  • Την έκδοση ενταλμάτων για πληρωμές
  • Την σύνταξη μηνιαίων ισοζυγίων των λογαριασμών
  • Την σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεών του προσωπικού τις επιχείρησης,
  • Την συγκέντρωση στοιχείων και την σύνταξη δηλώσεων για την εφορία.

Ο λογιστής είναι επίσης υπεύθυνος για:

  • Την οργάνωση του λογιστηρίου και την διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος
  • Την άσκηση εσωτερικού ελέγχου στα οικονομικά της επιχείρησης
  • Την σύνταξη προϋπολογισμών και την άμεση συνεργασία με την διεύθυνση της εταιρείας για την πορεία της οικονομικής της κατάστασης,
  • Για την έκδοση και την υπογραφή του ισολογισμού και την καθοδήγηση της εταιρίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

Η εργασία του λογιστή εκτελείται σε αίθουσες γραφείων και θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αριθμομηχανές, έντυπα, υπολογιστικά προγράμματα, κλπ.

Για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η αποφοίτηση από Πανεπιστημιακή Σχολή Οικονομικής κατεύθυνσης ή από το τμήμα λογιστικής των ΤΕΙ . Ένας λογιστής καλό είναι να διαθέτει προσοχή στην λεπτομέρεια να είναι εχέμυθος, συνεπής και να διαθέτει ικανότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις οικονομικών προβλημάτων.

Αν η επαγγελματική σας εμπειρία είναι στην λογιστική μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο /εύρεση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας/αναζήτηση-εργασίας.htm και να στείλετε το βιογραφικό σας.