Μερικά από τα καθήκοντα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:

 
• Payroll (Διαδικασία μισθοδοσίας των υπαλλήλων)
• Προσλήψεις
• Απολύσεις
• Benefits (Προνόμια που η εταιρία παρέχει στους εργαζομένους της)
• Η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με νομικά-εργασιακά ζητήματα

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.