Ο μηχανολόγος μηχανικός δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 • Ενέργεια
 • Κατασκευές
 • Παραγωγή (βιομηχανίες, εργοστάσια)
 • Μηχανολογικό σχεδιασμό.

Ο μηχανολόγος μηχανικός συνήθως  εργάζεται σε βιομηχανικούς χώρους σε ωράριο το οποίο μπορεί να είναι σε βάρδιες. Για να μπορεί να επιβλέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργασία που του αναθέτουν θα πρέπει να είναι συνεπής, υπεύθυνος,οργανωτικός και συνεργάσιμος. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει καλή σωματική υγεία και η αντοχή καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι συνθήκες εργασίας μπορεί να είναι αντίξοες. Ο μηχανολόγος μηχανικός μπορεί να βρεθεί και σε περιβάλλον γραφείου όταν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία και βρεθεί σε θέσεις ευθύνης και διαχείρισης προσωπικού.

Σπουδές: Για να γίνει κάποιος μηχανολόγος μηχανικός πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του οι οποίες μπορούν να γίνουν σε: Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - ΕΜΠ (Αθήνα), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη),

Ο μηχανολόγος μηχανικός μπορεί να εργαστεί ως:

 • δημόσιος υπάλληλος σε σχετικά υπουργεία ή δημοτικές υπηρεσίες,
 • ως υπάλληλος σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
 • ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων,
 • ερευνητικά ινστιτούτα,
 • τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες
 • εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας μελέτες
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας για την επίβλεψη και ολοκλήρωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού χορηγείται από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) και του δίνει το δικαίωμα υπογραφής των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών για βιομηχανικά, ενεργειακά και υδραυλικά έργα.

Η Randstad Hellas ασχολείστε με την εύρεση προσωπικού σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.  Οι θέσεις εργασίας ανανεώνονται και ίσως να υπάρχει κάποια που να σας ενδιαφέρει !