Τα στελέχη στις πωλήσεις αναλαμβάνουν μια δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη μίας εταιρίας, ανεξάρτητα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ο κύριος στόχος στην δουλεία του πωλητή είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών-πελατών το οποίο θα καταλήξει σε πώληση, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει έσοδα και πιθανά κέρδη.

Η διαδικασία των πωλήσεων και το χρονοδιάγραμμα μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Είτε η πώληση γίνεται μέσω τηλεφώνου, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, ο βασικός στόχος του αντιπρόσωπου πωλήσεων είναι να τονίσει τα πλεονεκτήματα του προϊόντος που παρουσιάζει. Για αυτόν τον λόγο είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζει κάθε χαρακτηριστικό και λεπτομέρειά του, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζει τι ακριβώς προσφέρουν και οι ανταγωνιστές.

Η εργασία του πωλητή δε σταματά σε μία πώληση που θα πραγματοποιηθεί. Οποιαδήποτε μέρα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους πελάτες του, να προετοιμάσει σχέδιο δράσης για τον εντοπισμό νέων στόχων, να κανονίσει συναντήσεις, να  επιλύσει αιτήματα, αλλά και να ενημερώσει για νέα προϊόντα.

Αν σας ενδιαφέρει η εργασία στις πωλήσεις μπορείτε να δείτε τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην site της Randstad και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.