1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός στελέχους CRM ;

Συγκεκριμένα οι κύριες αρμοδιότητες ενός στελέχους CRM είναι:
Sales Agent: Ενημέρωση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
Customer Service/Care Agent: Εξυπηρέτηση και χειρισμό αντιρρήσεων πελατών
Customer Retention Agent: Διαχείριση παραπόνων και μεταπώληση
Technical Support: Ενημέρωση και εξυπηρέτηση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης
Collection Agent: Ενημέρωση και διαχείριση οικονομικών εκκρεμοτήτων

2. Εν μέσω κρίσης θεωρείται ότι το εύρος των καθηκόντων έχει αυξηθεί;

Ένας Agent θα πρέπει να είναι multitasking, ευέλικτος και με αρκετά καλές πωλησιακές ικανότητετες. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να είναι ευέλικτος και προσαρμοστικός στην οποιαδήποτε αλλαγή μεταξύ τμημάτων. Επίσης, θα πρέπει να έχει διαπραγματευτικές ικανότητες, έτσι ώστε να διασφαλίσει το ήδη υπάρχον πελατολόγιο και να κάνει cross selling σε κάθε επικοινωνία με τους πελάτες.

3. Ποια προσόντα καθιστούν «αναντικατάστατο» το μέλος του τμήματος Customer Relationship Management μιας εταιρείας;

Θα πρέπει να τον χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ακαδημαϊκό υπόβαθρο, έντονα επικοινωνιακός, πωλησιακός, multitasking, συνεργάσιμος, να μπορεί να λειτουργεί υπό πίεση, σε γρήγορους ρυθμούς και με συγκεκριμένους στόχους.