Κατά την διαδικασία αναζήτησης εργασίας, συχνά αναρωτιόμαστε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας μας που θα μας βοηθήσουν να προοδεύσουμε και θα μας κάνουν περιζήτητους στον εργασιακό στίβο.

Στο παρελθόν, στον χώρο των επιχειρήσεων ο όρος συναίσθημα είχε αποκτήσει αρνητική χροιά, καθώς η εκδήλωση συναισθημάτων από ένα στέλεχος εκλαμβανόταν ως σημάδι αδυναμίας. Το συναίσθημα όμως θεωρείται πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, όσο και τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό μιας εταιρείας. Σήμερα ειδικά στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας, η συναισθηματική νοημοσύνη σαν έννοια μπορεί να μας φανεί πολύτιμη για την κατανόηση κοινωνικών σχέσεων και δεσμών, όπως και για την διαχείριση συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι «η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.» Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες στην αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Σύμφωνα επίσης με τον Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει δύο βασικές διαστάσεις, τις εσωτερικές και κοινωνικές διεργασίες που καθορίζουν τον χειρισμό των σχέσεων του ατόμου με το κοινωνικό του πλαίσιο.

Οι δεξιότητες που περιγράφουν έναν συναισθηματικά έξυπνο άνθρωπο είναι:

  • Αυτογνωσία
  • Επίγνωση των δυνατοτήτων του
  • Αυτοεκτίμηση
  • Αυτοπεποίθηση
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον χώρο της εργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ηγέτες μιας εταιρείας. Συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία γόνιμου και θετικού εργασιακού κλίματος, το οποίο κινητοποιεί τους εργαζόμενους και τους παρέχει ένα στήριγμα για την μέγιστη δυνατή απόδοση, γεγονός που οδηγεί φυσικά στην αύξηση της παραγωγικότητας μιας εταιρείας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και να οδηγήσει σε οφέλη όπως η ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της ομαδικής εργασίας, η διαχείριση των ικανοτήτων και των συναισθημάτων, η ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων αλλά και η πρόβλεψη των προσδοκιών των πελατών.

Είναι καιρός λοιπόν να αντιληφθούμε την μεγάλη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για την προσωπική και εργασιακή μας ζωή και να προσπαθήσουμε να λειτουργούμε με μεγαλύτερη συναίσθηση. Έτσι μπαίνοντας στην θέση του συνομιλητή μας θα επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη και άρτια διαπροσωπική επικοινωνία στις προσωπικές και επαγγελματικές μας σχέσεις.