Κατά την εύρεση εργασίας υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες φαίνεται να είναι  ιδιαίτερα χρήσιμες για τους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν . Μια από αυτές είναι και η επικοινωνία στον γραπτό και στον προφορικό λόγο.

Η ικανότητα ενός υποψηφίου για εργασία στην επικοινωνία, τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο δεν θα φανεί χρήσιμη μόνο  για την συνέντευξη επιλογής και  την διαδικασία αξιολόγησης. Κατά την καθημερινή εργασία σε διάφορα επίπεδα οι εργαζόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά για διάφορους λόγους, όπως είναι η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, η εσωτερική επικοινωνία με τα διαφορετικά τμήματα μια εταιρείας, ή μια πιθανή γραπτή επικοινωνία μέσω email με έναν πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση οι ικανότητες στην επικοινωνία αποτελούν για τους εργοδότες ένα σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν για να επιλεχθούν για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφέρονται.