Η κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά, τα τελευταία χρόνια, απαιτώντας από τους εργαζόμενους να καλλιεργούν και άλλες δεξιότητες, πέραν της απόκτησης ακαδημαϊκών γνώσεων. Οι δεξιότητες αυτές, γνωστές και ως soft skills, καθιστούν ικανούς τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις της δουλειάς τους και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιριών.

Μία βασική δεξιότητα, η οποία έχει καταλήξει να είναι απαραίτητη πλέον, σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα εργασίας , είναι εκείνη της διαπραγμάτευσης. Ο πρώτος λόγος που καθιστά τόσο επιτακτική την απόκτηση και ανάπτυξη της από τους εργαζόμενους είναι ότι η αγορά εργασίας έχει κάνει πολύ έντονο τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους, ειδικότερα για τις υψηλότερες θέσεις εργασίας, που να έχουν ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές ικανότητες.

Ένας ακόμα λόγος, που καθιστά βασική την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών ικανοτήτων, είναι ότι οι πλευρές μπορούν να οδηγηθούν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία (“win-win”) και να κερδίσουν ένα ποσοστό των διεκδικήσεων τους. Επιπλέον, ενδυναμώνεται και η μελλοντική τους συνεργασία αφού δε δημιουργούνται συναισθήματα απώλειας σε κάποια από τις δύο πλευρές.

Συνεπώς, η ικανότητα της διαπραγμάτευσης έχει γίνει ένα από τα βασικά, απαιτούμενα προσόντα στην εύρεση προσωπικού και θεωρείται απαραίτητη για έναν εργαζόμενο που φιλοδοξεί να αναπτύξει καριέρα

Στο www.randstad.gr/blog μπορείτε να βρείτε άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη της καρίερας