Οι εργαζόμενοι στην δουλειά τους αντιμετωπίζουν καθημερινά σημαντικές προκλήσεις και απαιτήσεις. Υπάρχουν προθεσμίες στις οποίες πρέπει να είναι συνεπείς και αποτελεσματικοί, αλλά και πίεση στην οποία θα πρέπει να αντεπεξέλθουν. Είναι σημαντικό λοιπόν για έναν εργαζόμενο να προσαρμόσει στα πλαίσια της απασχόλησης του ένα σύστημα διαχείρισης χρόνου το οποίο θα εξασφαλίσει την αποδοτική και αποτελεσματική εργασία  στην Ελλάδα.

Στην δουλειά μας όλες οι αρμοδιότητες και οι εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν δεν έχουν την ίδια σημασία. Κάποιες εργασίες είναι σημαντικές και κάποιες έχουν δευτερεύουσα σημασία. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό  να γίνεται μια κατηγοριοποίηση βάζοντας μια σειρά ανάλογα με την σημαντικότητα.

Η οργάνωση του χώρου μας είναι πιθανόν να επηρεάσει την διαχείριση του χρόνου μας. Αν για ότι χρειαζόμαστε θα πρέπει κάθε φορά  να το αναζητούμε για αρκετή ώρα, ίσως πρέπει να αλλάξουμε τακτική . Η οργάνωση του χώρου δεν έχει να κάνει μόνο για ότι έχουμε πάνω στο γραφείο μας, αλλά μπορεί να αφορά τον τρόπο που οργανώνουμε τα e-mail μας ή τα αρχεία μας στον υπολογιστή μας.

Στο ξεκίνημα της ημέρας μας θα πρέπει να μπούμε στην λογική της προετοιμασίας μιας λίστας με τις εκκρεμότητες μας στην οποία θα πρέπει να καταγράφουμε και τις προτεραιότητες μας. Στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει η δυνατότητα να καταγράψουμε την παραγωγικότητα αλλά και να δούμε τι πρέπει να ολοκληρώσουμε την επόμενη μέρα.

Μην προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα  είτε μόνοι σας είτε ταυτόχρονα. Αν η θέση εργασίας σας προβλέπει την διαχείρισης ομάδας μην διστάσετε να αναθέσετε κάποιες από τις αρμοδιότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Μάθετε να λέτε όχι . Όσο και αν δεν το επιθυμούμε  δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο γραφείο. Επίσης δεν θα φανούμε συνεπείς αν πούμε ναι σε κάτι που θα μας ζητηθεί  και στο τέλος της ημέρας δεν θα το ολοκληρώσουμε.