Παρόλο που οι ατομικές σας δεξιότητες, η τεχνική γνώση και η εμπειρία σας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, πώς μπορείτε να γίνετε ανεκτίμητοι στην νέα σας εργασία μαθαίνοντας να είστε εξαιρετικοί ομαδικοί παίκτες;

Αν μπορείτε να ενταχθείτε απόλυτα σε μια ομάδα και να εργαστείτε σε αρμονία με τους συναδέλφους σας ώστε να ολοκληρώσετε αποτελεσματικά και γρήγορα ένα project, ο εργοδότης σας θα είναι σίγουρα ικανοποιημένος που σας προσέλαβε.

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ένας εργοδότης είναι πιθανό να διεξάγει ομαδικά tests προκειμένου να διαπιστώσει με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, προσπαθούν να καθορίσουν κατά πόσο οι εν δυνάμει υπάλληλοι:

 • Επηρεάζουν ο ένας τον άλλον
 • Πείθουν
 • Εκφράζουν τις ιδέες τους λεκτικά
 • Σκέφτονται υπό συνθήκες πίεσης
 • Εργάζονται προς την επίλυση ενός προβλήματος
 • Λύνουν προβλήματα

Ήδη, αρκετοί επιτυχημένοι ομαδικοί παίκτες έχουν παρελθόν στο να εργάζονται στα πλαίσια μίας ομάδας, με ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο και με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Σε περίπτωση που έχετε ήδη ασχοληθεί με ομαδικά αθλήματα, ή έχετε εργαστεί εθελοντικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενδεχομένως να έχετε ήδη καλλιεργήσει κάποιες διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα υπομονής η οποία μεταφράζεται τέλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει από οποιαδήποτε δραστηριότητα της καθημερινής σας ζωής.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός καλού ομαδικού παίκτη είναι τα εξής:

 • Η ενεργητική ακρόαση
 • Η ικανότητα εποικοδομητικής και ήρεμης συζήτησης θεμάτων και προσεγγίσεων και η ικανότητα έκφρασης της διαφωνίας με ευγενικό τρόπο
 • Η ικανότητα παροχής ειλικρινούς feedback και συμβουλών όταν χρειάζεται
 • Να μην επηρεάζεται από τη γνώμη της πλειοψηφίας δηλαδή όχι απλά να συμφωνεί με την επικρατούσα άποψη με σκοπό να ικανοποιήσει την ομάδα
 • Να μπορεί να αποδέχεται την αρνητική και δημιουργική κριτική χωρίς να γίνεται αμυντικός ή να αποσύρεται από τη συζήτηση
 • Να έχει αυτοπεποίθηση χωρίς να είναι αλαζόνας

Αν δεν έχετε κάνει κτήμα σας αυτά τα χαρακτηριστικά ή αισθάνεστε πιο αδύναμοι σε κάποια από τα παραπάνω, ίσως αξίζει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά σας, να κάνετε την αυτοκριτική σας και να σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε μία τυχόν δυσλειτουργική συμπεριφορά. Επιχειρήστε να κατανοήσετε τον τύπο της προσωπικότητας σας και το πώς κοινωνικοποιείστε προκειμένου να μάθετε πώς μπορείτε να εργαστείτε περισσότερο αποτελεσματικά μαζί με άλλους ανθρώπους. Το να είστε ένας άξιος ομαδικός παίκτης θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της καριέρας σας. Συνεπώς, όσο πιο σύντομα αποκτήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά, τόσο το καλύτερο για εσάς.

η σφαιρική εκτίμηση των 360-μοιρών

Σε περίπτωση που δεν είστε υποψήφιος αλλά εργάζεστε ήδη, ένας τρόπος να αξιολογήσετε αν πραγματικά κατέχετε ομαδικό πνεύμα είναι να δοκιμάσετε την εκτίμηση των 360 μοιρών ή αλλιώς να αξιολογηθείτε από τους συναδέλφους σας (multi-source feedback). Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αξιολόγησης, ο εργοδότης θα αναλάβει να συλλέξει εποικοδομητικά σχόλια για εσάς από το τμήμα με το οποίο συνεργάζεστε, τους προϊσταμένους σας αλλά και από όποιον έχει συνεργαστεί μαζί σας.

Ο εργοδότης σας μπορεί να ζητήσει από τους συναδέλφους σας να σας αξιολογήσουν ως προς τα εξής:

 • Την ικανότητα ηγεσίας
 • Την ομαδική εργασία/ management /διοίκηση
 • Τη διαχείριση του εαυτού σας
 • Τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες
 • Το όραμα σας
 • Τις οργανωτικές σας δεξιότητες
 • Την ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Τα κίνητρά σας
 • Την προσαρμοστικότητα σας

Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης δύναται να σας παράσχει εξαιρετικά στοιχεία για το πόσο αποτελεσματικά αλληλεπιδράτε και εργάζεστε με τους άλλους ενώ παράλληλα σας παρέχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε κάποια τυχόν αδυναμία σας στις ομαδικές σας δεξιότητες.