Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που θα διαπιστώσετε εξετάζοντας αγγελίες για μηχανικούς είναι ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία θέσεων για διαφορετικά προφίλ και διαφορετικά επίπεδα εργασιακής εμπειρίας. Άλλες θέσεις εργασίας απαιτούν σημαντική ακαδημαϊκή εξειδίκευση ενώ άλλες επικεντρώνονται περισσότερο στην τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων. Ένας μηχανολόγος  μηχανικός, για παράδειγμα, θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, λογική σκέψη καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόσει διαδικασίες ενώ ένας τεχνίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο χειρωνακτικές δεξιότητες και μαθηματικές γνώσεις.

Τι προσόντα, όμως, ζητούν οι εργοδότες σήμερα στις αγγελίες για μηχανικούς, ανεξαρτήτως θέσης;

1. Επικοινωνιακές ικανότητες

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, είτε εσωτερικά σε έναν οργανισμό είτε με πελάτες και συνεργάτες, απαιτεί την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να είστε σε θέση να ακούτε τις ανάγκες των συνεργατών σας ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτές άμεσα και αποτελεσματικά. Επίσης, ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με συναδέλφους σας εντός της εταιρείας ή εντός συνεργαζομένων με εσάς επιχειρήσεων, από τεχνίτες και εργολάβους μέχρι διευθυντές εργοστασίου. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να γνωρίζετε πώς να αναπτύσσετε σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας.

2. Δημιουργικότητα

Είναι αναμφίβολα η κινητήριος δύναμη της καινοτομίας, επομένως, αναζητάται όλο και περισσότερο από τους εργόδοτες. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγαλόπνοες ιδέες και δημιουργικούς υπαλλήλους για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Στον τομέα της μηχανικής, η δημιουργικότητα μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τις τεχνικές γνώσεις, καθώς είναι αναγκαία για τον εντοπισμό αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν.

3. Προσαρμοστικότητα

Οι προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν καθημερινά είναι αμέτρητες. Η ικανότητα να βρίσκει κανείς λύσεις σε απρόοπτες καταστάσεις απαιτεί από τον εκάστοτε υπάλληλο να είναι πρόθυμος να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες που παρουσιάζονται. Αυτή η ευελιξία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνει έναν υποψήφιο να ξεχωρίζει, καθώς δείχνει ότι έχει την ικανότητα να εκτιμά το πρόβλημα αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπισή του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Δεξιότητες STEM

Η λέξη προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Science, Technology, Engineering και Math (δηλαδή γνώσεις Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) και περιλαμβάνουν δεξιότητες που κάθε μηχανικός θα κλήθεί να εφαρμόσει στην καριέρα του. Επομένως, η σφαιρική γνώση επί των δραστηριοτήτων του κλάδου σας μπορεί να σας δώσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο που ψάχνουν οι εργοδότες στις αγγελίες εργασίας για μηχανικούς και στα προφίλ των υποψηφίων που εξετάζουν είναι η θέληση για προσφορά στην εταιρεία καθώς και το ευρύτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο. Αν το ενδιαφέρον σας περιστρέφεται γενικότερα γύρω από τον κλάδο της μηχανικής, είναι καλό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές εύρεσης εργασίας, σε διάφορους τομείς:

  • Warehouse / Logistics

Καλύπτει όλο το φάσμα της επεξεργασίας και της παρακολούθησης των συναλλαγών, της συνεργασίας με τα επιμέρους τμήματα για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των προϊόντων αλλά και της πρόβλεψης και κάλυψης των τάσεων της αγοράς. Στη θέση αυτή, θα κληθείτε να εφαρμόσετε τη λογική σας σκέψη καθώς και την ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων.

  • Operations Management

Ο ρόλος ενός Operations Manager περιλαμβάνει την επίβλεψη της παραγωγής των αγαθών ή/και των υπηρεσιών. Επιβλέπει τα επιμέρους τμήματα που ασχολούνται με τις αγορές και την παραγωγή αλλά και το τμήμα της αποθήκης. Στόχος είναι να βελτιώνονται οι καθημερινές διεργασίες προς αύξηση της παραγωγικότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Οι αρμοδιότητες, πάντως, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης. Η αναλυτική σκέψη και η ικανότητα διαχείρισης όλων των διαδικασιών της γραμμής παραγωγής είναι χαρακτηριστικά που καθιστούν ιδανικό υποψήφιο έναν μηχανικό.

  • Τμήμα Αγορών και Προμηθειών

Στο τμήμα αυτό μπορεί να ασχοληθεί κανείς με τη σύνταξη λίστας πιθανών προμηθευτών, την επιλογή προμηθευτών καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των εμπορευμάτων. Το υπόβαθρο ενός μηχανικού μπορεί να υποβοηθήσει τις διαδικασίες αυτές καθώς θα είστε σε θέση να κατανοήσετε και να εκτιμήσετε καλύτερα τι αγοράζετε αλλά και να προβλέψετε τι επίδραση μπορεί να έχουν τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό των αγορών.

  • Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση των πρώτων υλων, της γραμμής παραγωγής, των διαδικασιών παραγωγής και των logistics προκείμενου να διατηρείται στα ίδια επίπεδα ποιότητας η παροχή προϊόντων στους πελάτες μιας επιχείρησης. Ο κύριος σκοπός είναι να τελειοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες με παράλληλη προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους. Οι γνώσεις ενός μηχανικού είναι άκρως σημαντικές όταν ο υποψήφιος κληθεί να πάρει επιχειρηματικές αποφάσεις που προϋποθέτουν γνώση του αντικειμένου.

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ως σύμβουλος, θα κληθείτε να παρέχετε τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιήσετε δεδομένα και στατιστικά μοντέλα προκειμένου να βρείτε καινοτόμες ιδέες στα εκάστοτε προβλήματα της κάθε εταιρείας. Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, θα είστε σε θέση να υποστηρίξετε τις απόψεις σας ενώ η αναλυτική σας σκέψη θα αποδειχθεί πολύτιμη αφού θα έρχεστε συχνά σε επαφή με αριθμούς και μεγάλο όγκο δεδομένων.

  • Τμήμα Πωλήσεων

Αν εργαστείτε στο τμήμα τεχνικών πωλήσεων μιας εταιρείας, οι γνώσεις σας θα χρησιμεύσουν στην απόκτηση νέων πελατών. Ένα ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο εφόδιο στην αξιοπιστία σας καθώς θα χρειαστεί να μπορείτε να παρέχετε ορθές συμβουλές στους πελάτες σας.