Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται για την λύση προβλημάτων και την επιλογή ενός τρόπου δράσης ανάμεσα σε πολλές πιθανές εναλλακτικές. Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων σχετίζονται με τις δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

Η λήψη αποφάσεων ενδέχεται να είναι δύσκολη. Σχεδόν κάθε απόφαση εμπεριέχει κάποιο δίλημμα, σύγκρουση ή δυσαρέσκεια. Το δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή της λύσης εκείνης, με την οποία τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να αντισταθμίσουν τις πιθανές απώλειες. Η αποφυγή των αποφάσεων ίσως φαίνεται ευκολότερη. Η λήψη όμως των δικών σας αποφάσεων και η αποδοχή των συνεπειών τους είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσετε τον έλεγχο του χρόνου σας, της επιτυχίας και της ζωής σας.

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κάποια απλά και πρακτικά βήματα, τα οποία μπορείτε να ακολουθείτε όποτε χρειάζεται να λάβετε μια απόφαση.

1. Ταυτοποιήστε τον σκοπό της απόφασης. Ποιο είναι το προς επίλυση πρόβλημα και γιατί πρέπει να επιλυθεί;

2. Συγκεντρώστε πληροφορίες. Αναζητήστε τους παράγοντες που σχετίζονται με το πρόβλημα.

3. Καθορίστε αρχές κρίσης για τις εναλλακτικές. Ποια κριτήρια και προϋποθέσεις επιθυμείτε να πληρεί η λύση;

4. Κάντε μια λίστα με τις πιθανές επιλογές που σκέφτεστε αυθόρμητα. Σκεφτείτε ιδέες για πιθανές λύσεις.

5. Αξιολογήστε κάθε επιλογή με γνώμονα τις συνέπειές της. Χρησιμοποιείστε τις προϋποθέσεις και τα κριτήριά σας για να καθορίσετε τα υπέρ και τα κατά κάθε εναλλακτικής.

6. Επιλέξτε την καλύτερη εναλλακτική. Αυτό θα είναι εύκολο αφού έχετε ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία.

7. Εφαρμόστε την απόφαση. Μετατρέψτε την απόφαση σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο θα εκτελέσετε.

8. Αξιολογήστε τα αποτελέσματα της απόφασης αλλά και του σχεδίου δράσης. Αυτό είναι σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας στην λήψη αποφάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις φυσικά, χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε στην διάθεσή μας αρκετό χρόνο για να ακολουθήσουμε τα παραπάνω βήματα. Στις καταστάσεις αυτές η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι να έχουμε υπόψη μας τους στόχους και να ακολoυθήσουμε την επιλογή που η διαίσθησή μας λέει ότι είναι η σωστή.