Στην αγορά εργασίας η δεξιότητα η οποία κρίνεται απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, καθώς και σε όλες τις φάσεις της καριέρας είναι αυτή της επικοινωνίας.

 

Από την αρχική αξιολόγηση (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής) για την εύρεση προσωπικού έως και την καθημερινή εργασία (email, εταιρικές παρουσιάσεις, εταιρικές συναντήσεις κλπ) οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά.

 

Ιδιαίτερα όμως κατά την αναζήτηση εργασίας είναι δυνατόν να καθορίσουν το ένας υποψήφιος θα λάβει μια προσφορά για εργασία.