Εύρεση εργασίας

  Η εύρεση εργασίας για κάποιον που εργάζεται το ίδιο διάστημα μπορεί να κρύβει δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος που αναζητάει το επόμενο σταθμό στην καριέρα του.   Μια από αυτές έχει να κάνει με το διαθέσιμο χρόνο και την άμεση ανταπόκριση στις θέσεις εργασίας που θα παρουσιαστούν. Εφόσον ληφθεί η απόφαση για να βρεθεί η επόμενη εργασία θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει την κατάλληλη στιγμή η αποστολή του βιογραφικού, αλλά και η διαθεσιμότητα για μια συνέντευξη επιλογής.   Τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν την ευελιξία να κάνουν μια συνέντευξη εργασίας σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του υποψηφίου (μετά το ωράριο  εργασίας του). Παράλληλα ο χρόνος ανταπόκρισης σε μια αγγελία για εργασία μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος χρόνος για την αναζήτηση και εύρεση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.   Τέλος , εφόσον κάποιος εργάζεται και επιθυμεί να βρει εργασία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδυάζει την συγκριμένη δραστηριότητα  κατά την διάρκεια εργασίας του.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα