Εύρεση εργασίας

Η εύρεση εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για αρκετούς υποψήφιους εργαζόμενους στην Ελλάδα αυτό το διάστημα. Και ενώ πολλοί αποδίδουν στην οικονομική κρίση την αδυναμία για την άμεση εύρεση απασχόλησης, δεν είναι λίγες  οι περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δεν καταφέρνουν να πείσουν για τις ικανότητες τους.

Αυτό κυρίως οφείλετε στην έλλειψη προετοιμασίας πριν από τη συνέντευξη επιλογής σχετικά με απαραίτητες πληροφορίες για τον εργοδότη και την δραστηριότητα του, την επαγγελματική εμφάνιση και επικοινωνία, καθώς και την συνέπεια στην προκαθορισμένη συνάντηση.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω είναι δυνατόν να γίνει αιτία απόρριψης, ακόμα και για τους ικανότερους. Συνεπώς κατά την εύρεσης εργασίας η καλή προετοιμασία θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Βρείτε περισσότερες συμβουλές για την εργασία και την εύρεσης δουλειάς στο /blog

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα