Έχετε οργανώσει ένα επικοινωνιακό σχέδιο; Διαθέτετε πρωτόκολλα για την αποφυγή του συνωστισμού; Χρησιμοποιήστε το παρακάτω checklist για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εναρμονιστεί με τις πιο σημαντικές οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια.

Downloadables